Home » ByRocco Foundation School

ByRocco Foundation School

Wat gaan we doen?

Na weken voorbereiding is het zover: Lancering project ByRocco Foundation School voor 300 kinderen in Sierra Leone. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.

ByRocco Criteria

Bij het bouwen van een school hebben wij rekening gehouden met tal van criteria. Kennis en waarden overdragen zijn daarbij lang niet de enige criteria. Daarnaast hebben Leerlingen ook (vrije) ruimte nodig om hun individuele mogelijkheden te kunnen ontdekken en ontwikkelen. In een school die optimaal gepland is voor geconcentreerd en duurzaam leren, ontwikkelen kinderen en opgroeiende jongeren hun eigen karakter.

Het ontwerp wordt een prachtig nieuw gebouw op maar liefst 1 hectare grond. Het ontwerp bestaat uit zes lokalen, kantine, bibliotheek, toiletten, watervoorziening en een prachtige speelplein. De toekomst van een kind.

Wat willen we bereiken?

Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel alle kinderen als samenlevingen. Vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename van het inkomen van een kind en het bruto binnenlands product van landen, versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Aantal kinderen dat naar school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar de groei is er nagenoeg uit. ByRocco Foundation werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van de vooruitgang weer te laten draaien.

Daarvoor zijn investeringen nodig in de toegang tot én de kwaliteit van onderwijs. In opleidingen van leerkrachten, in scholen die toegankelijk zijn voor alle jongens én meisjes en voor kinderen met een beperkingen. Dat geldt ook voor lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen en voor iets simpels maar o zo belangrijks als aparte wc’s voor jongens en meisjes.

Bouwen jullie mee? Doel bereikt! Wil je nog wat betekenen voor de basisschool voor 300 kinderen mail dan naar info@byrocco.com

Volg:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *