Disclaimer

Disclaimer De website ByRocco (www.byrocco.com) is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Het kan echter onverhoopt voorkomen dat hier spel-vorm of ander soort onvolkomenheden in voorkomen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website vermelde zaken, bestemmingen en/of voorwaarden.De door ByRocco verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

ByRocco kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Op basis van de rol van ByRocco als intermediair tussen u en de leverancier, zijn wij alleen aansprakelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit een gebrek vanuit onze diensten.

Door onze rol als intermediair hebben we geen enkele controle op de kwaliteit van de producten en diensten geleverd door de leveranciers, noch op de eventuele aanvullende kosten. We kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen tussen u en de dienstverlener met betrekking tot extra kosten of de kwaliteit van de producten en/of diensten.

Door het plaatsen van een reservering op onze website, komt u in een direct (juridisch bindende) contractuele relatie met de leverancier die het product levert. Alle claims en klachten worden dan ook direct geregeld tussen u en de leverancier. Maar deze claims en klachten worden wel gebruikt onze relaties te (her)evalueren met de leveranciers.

We adviseren daarom onze klanten om eventuele problemen die voortvloeien uit het contact met de leveranciers te communiceren naar ons door onze vragenlijst in te vullen of door ons een e-mail te versturen.

De originele versie van deze voorwaarden zijn vertaald in andere talen ten behoeve van verschillende klanten. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan vertaalde versies. In het geval van een geschil betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, wordt de Nederlandse versie altijd toegepast. Bovendien, als een deel van deze voorwaarden ongeldig is of wordt, zal het resterende deel van de bepalingen en voorwaarden nog steeds van kracht blijven. Deze bepalingen en voorwaarden zijn gebaseerd op Nederlands recht en eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen altijd worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nederland.