Home » Zakaat

Zakaat

Wat is zakaat?

Zakaat (of zakat) is tijdens de heilige maand Ramadan een religieuze verplichting voor moslims. Letterlijk betekent het reiniging, groei en zegening. Door aan de verplichting te voldoen tonen moslims hun waardering voor de zegeningen die Allah hen heeft gegeven. Het is een manier binnen de Islam waarmee je aantoont niet zelfzuchtig te zijn door het verdiende geld te delen met andere moslims en de islamitische gemeenschap.

Zakaat en ByRocco Foundation

De zakaat is bedoeld voor mensen die minder bedeeld zijn. Denk aan mensen die afhankelijk zijn van anderen, mensen met schulden, gestrande mensen zoals vluchtelingen. Het bedrag of waardevolle bezittingen worden aan het einde van de Ramadan rondom Eid al-Fitr, het Suikerfeest, geschonken.

Je kunt jouw zakaat via ByRocco Foundation geven aan de meest kwetsbare mensen. ByRocco Foundation is een erkende ANBI organisatie. Wij zorgen dat 100% van de zakaat-bijdragen rechtstreeks naar de meest behoeftige mensen gaan. De kosten voor de operatie of overhead worden bekostigd door de oprichters van ByRocco Foundation.

Met 2,5% kun jij nu een bijdrage leveren voor de bouw van een basisschool en help jij 300 kinderen op weg naar een beter 2021.

Zakaat is het krachtige middel waarmee wij de armoede bestrijden, zelfredzaamheid bevorderen en de samenleving ontwikkelen.

Aan wie mag je Zakaat geven?

De volgende acht groepen komen in aanmerking om Zakaat te ontvangen:

Deze 8 groepen worden als volgt in de Koran benoemd:
De liefdadigheid is slechts voor [1] de armen en [2] de behoeftigen, voor degenen [3] die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen [4] van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor [5] de slaven (die zichzelf vrij willen kopen, en voor degenen [6] die schulden hebben, en [7] om (het uit te geven] op de Weg van Allah, en voor [8] de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. (Koran, hoofdstuk 9, vers 60)

Zakaat Betalen?

Dat kan via:

Jouw Zakaat maakt een verschil